Vintage Argyle Mini Skirt

$64.00

Denning Collection.

Traina Boutique 1970s 

Argyle Mini Skirt